Kit kiểm tra nhanh NH3/NH4 Sera

1 bộ kit NH3/NH4 Sera bao gồm:

+ 03 lọ Sera NH3/NH4 test 15 ml

+ 01 ống nghiệm chia vạch

+ Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng:

– Test NH3/NH4 Sera là loại test dễ thực hiện, cho kết quả nhanh, chuyên dùng cho môi trường nước, nhất là ao nuôi trồng thủy sản.

icon up top