Kit IQREAL IHHNV - phát hiện bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu

Đặc điểm sản phẩm:

– Bộ kit Real-time PCR IQREAL phát hiện bệnh trên tôm cho phép phát hiện sớm và đặc hiệu tác nhân gây bệnh.

– Kiểm soát quá trình thí nghiệm bằng mẫu đối chứng âm và đối chứng dương.

– Phân tích định tính và định lượng.

– Cung cấp bao gồm: 1 Silica extraction Kit

Ứng dụng: Dùng phát hiện bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu, sử dụng cho phòng thí nghiệm Real-time PCR

icon up top