Kit IQ2000 NHPB - Phát hiện vi khuẩn gây hoại tử gan tụy

– Bộ kit IQ2000 phát hiện bệnh trên tôm cho phép phát hiện sớm và đặc hiệu tác nhân gây bệnh, phát hiện mức độ nhiễm bệnh nhẹ, trung bình hay nặng.

– Chương trình Uni-IQ để phát hiện đồng thời DNA/RNA virus.

– Kiểm soát quá trình thí nghiệm bằng mẫu đối chứng âm và đối chứng dương.

 

Đóng gói: 200 tests/kit

Bảo quản: – 20 độ C

Ứng dụng: Dùng phát hiện vi khuẩn gây hoại tử gan tụy, sử dụng cho phòng thí nghiệm PCR truyền thống.

icon up top