Ứng dụng sản phẩm ScienChain trong nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng giúp kiểm soát được môi trường nước ao, kích thích sự phát triển của các sinh vật có lợi, đồng thời ức chế các vi sinh Vibrio gây bệnh. Ngoài ra chế phẩm sinh học của hãng ScienChain còn có tác dụng phân hủy các hợp chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao và hấp thu các chất độc hại trong ao nuôi như NH3, NO2, H2S,…. tạo sự ổn định trong môi trường nước, tăng sức đề kháng cho tôm nuôi.

icon up top