Hơn một thập kỷ vừa qua, ngành nuôi tôm tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nuôi tôm, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, do mật độ nuôi tôm ngày càng tăng, điều kiện khí hậu thay đổi thất thường cùng với việc lạm dụng quá nhiều chất kích thích, thuốc tăng trưởng,… đã dẫn đến những bất cập trong việc kiểm soát dịch bệnh.[+xem thêm]

Góc nhà nông

20

Tháng Ba

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ cao thành công

20 Tháng Ba 2019

Những năm gần đây nghề nuôi tôm đã đồng hành và phát triển cùng bà con ven biển nước ta. Với lợi thế chiều dài đường bờ ... [Xem thêm]

20

Tháng Ba

Tìm hiểu đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng

20 Tháng Ba 2019

Để bắt đầu vào một vụ mùa thành công bà con cần có thêm những hiểu biết về đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng ... [Xem thêm]

19

Tháng Ba

Hướng dẫn cách nuôi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao

19 Tháng Ba 2019

Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp hiện nay được nhiều người nuôi tôm chú trọng trong việc áp dụng kỹ thuật. Tình hình ... [Xem thêm]

icon up top