Buồng đếm tảo 02C00451 Pyser-SGI

Mô tả sản phẩm: Buồng đếm Sedgewick Rafter vật liệu nhựa có nắp đậy

Ứng dụng: Buồng đếm được dùng để đếm tảo và vi sinh vật có trong mẫu nước hoặc chất lỏng khác

Thông số kỹ thuật: 

Kích thước 50 x 20 ô đếm
Thể tích buồng đếm 1000 µl tương đương 1000 mm3
icon up top