Hơn một thập kỷ vừa qua, ngành nuôi tôm tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nuôi tôm, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, do mật độ nuôi tôm ngày càng tăng, điều kiện khí hậu thay đổi thất thường cùng với việc lạm dụng quá nhiều chất kích thích, thuốc tăng trưởng,… đã dẫn đến những bất cập trong việc kiểm soát dịch bệnh.[+xem thêm]

Góc nhà nông

13

Tháng Tám

Kỹ thuật lót bạt ao nuôi tôm đạt năng suất, hiệu quả cao bà con nên biết

13 Tháng Tám 2018

Kỹ thuật lót bạt ao nuôi tôm hiện nay đang được bà con rất đặc biệt quan tâm. Vì mô hình nuôi tôm bằng lót bạt nền ... [Xem thêm]

07

Tháng Tám

Một số chia sẻ về sổ tay kỹ thuật nuôi tôm sú đạt hiệu quả cao

07 Tháng Tám 2018

Nghề nuôi tôm sú hiện nay đang ngày càng phát triển tại các vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nếu nắm bắt sổ tay kỹ thuật ... [Xem thêm]

07

Tháng Tám

Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đạt năng suất cao

07 Tháng Tám 2018

Hiện nay, kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đang ngày càng được bà con áp dụng và sử dụng khá phổ biến. ... [Xem thêm]

icon up top